20.12.2016
Deklaracja SDP
We wrześniu tego roku Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wystosowało apel dziennikarzy do marszałków Sejmu i Senatu o niewprowadzanie ograniczeń dla funkcjonowania mediów w polskim Parlamencie.

czytaj więcej... 30.01.2005
Wybory do władz SDP
15 stycznia odbyły się wybory do władz SDP. Prezesem SDP została Krystyna Mokrosińska.

czytaj więcej... 30.01.2005
Postanowienia Zjazdu SDP - 15 stycznia 2005 r.
15 stycznia br. odbył się zjazd delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W jego trakcie odbyły się wybory do władz SDP. Prezesem została Krystyna Mokrosińska. Jednym z dwóch wiceprezesów została Grażyna Ogrodowska.

czytaj więcej...Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Katowicach

Historia SDP

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich powstało w roku 1951 Zajęło miejsce Związku Zawodowego Dziennikarzy RP, kontynuującego tradycje okresu przedwojennego, i do roku 1982 było jedyną i powszechną organizacją środowiska dziennikarskiego.

Dwukrotnie w ciągu minionego półwiecza SDP odegrało ważną rolę w życiu kraju. W Październiku 1956 uczestniczyło w próbie demokratyzacji ustroju PRL. W latach 1980-1981 bardzo aktywnie współdziałało z ruchem "Solidarności".

Po ogłoszeniu stanu wojennego SDP zostało w roku 1982 rozwiązane, a cały majątek - m.in. Dom Dziennikarza w Warszawie - skonfiskowany i przekazany powołanemu jednocześnie Stowarzyszeniu Dziennikarzy PRL (obecnie SD RP). Wielu dziennikarzy aresztowano lub internowano, wielu innym odebrano prawo wykonywania zawodu. Przez następne lata SDP działało w konspiracji, dziennikarze wydawali podziemną prasę, współpracowali z demokratyczną opozycją.

W roku 1989 SDP odzyskało możność legalnego działania. Dopiero jednak w roku 2001 Społeczna Komisja Rewindykacyjna przyznała SDP prawo do odzyskania utraconego majątku. Ten proces jeszcze trwa ze względu na kolejne odwołania ze strony SD RP.

Z inicjatywy SDP została opracowana i przyjęta w roku 1995 Karta Etyczna Mediów, a na jej podstawie powołana Rada Etyki Mediów, w której są reprezentowane organizacje dziennikarzy, wydawców prasy, nadawców radiowych i telewizyjnych.

W strukturze SDP istnieje utworzone w roku 1996 Centrum Monitoringu Wolności Prasy, którego zadaniem jest i publiczne zajmowanie stanowiska i udzielanie pomocy dziennikarzom w przypadkach zagrożenia wolności słowa i wypowiedzi.

W SDP został przygotowany projekt nowego prawa prasowego, złożony w roku 2001 w Sejmie, ale jeszcze nie rozpatrywany z powodu zakończenia kadencji parlamentu.

SDP swoimi działaniami przyczyniło się do uchwalenia w roku 2001 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wspierając projekt opracowany w Centrum im.Adama Smitha.copyright (2005) by www.sdp.net.pl