20.12.2016
Deklaracja SDP
We wrześniu tego roku Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wystosowało apel dziennikarzy do marszałków Sejmu i Senatu o niewprowadzanie ograniczeń dla funkcjonowania mediów w polskim Parlamencie.

czytaj więcej... 30.01.2005
Wybory do władz SDP
15 stycznia odbyły się wybory do władz SDP. Prezesem SDP została Krystyna Mokrosińska.

czytaj więcej... 30.01.2005
Postanowienia Zjazdu SDP - 15 stycznia 2005 r.
15 stycznia br. odbył się zjazd delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W jego trakcie odbyły się wybory do władz SDP. Prezesem została Krystyna Mokrosińska. Jednym z dwóch wiceprezesów została Grażyna Ogrodowska.

czytaj więcej...Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Katowicach

Jak zostać członkiem SDP?

Określa to nasz statut w rozdziale III: Członkowie Stowarzyszenia - ich prawa i obowiązki. Czytamy m.in.: "Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych oraz przyjmująca statutowe cele Stowarzyszenia." Osoba będąca dziennikarzem publicystą, prasoznawcą, dziennikarzem - emerytem lub rencistą. Również osoba legitymująca się wieloletnią i wyróżniającą się działalnością publicystyczną, mimo iż praca dziennikarska nie jest dla niej zasadniczym źródłem utrzymania.

Procedura przyjęcia do SDP jest następująca: kandydat, mający co najmniej dwuletni staż w dziennikarstwie, wypełnia druk ankiety, na której rekomenduje go dwóch członków naszego stowarzyszenia; do deklaracji należy dołączyć wycinki prasowe z publikacjami bądź taśmy, a także fotografię.

Formularz deklaracji (w formacie doc) jest do pobrania tutaj. (aby zapisać plik na swoim komputerze, kliknij prawym klawiszem myszy na powyższy link i wybierz "zapisz element docelowy jako..." lub "Save link as...")

Wszystkie te dokumenty przesyła się na adres Oddziału. Komisja Członkowska, która je rozpatruje i kwalifikuje, zbiera się okresowo, w zależności od ilości zgłoszeń, nie rzadziej jednak niż raz na 6 tygodni. Po wyrażeniu przez komisję pozytywnej opinii - wniosek o przyjęcie dziennikarza na członka SDP zatwierdza zarząd oddziału.

Członkom SDP przysługuje: uczestniczenie w zebraniach, seminariach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. Zobowiązani są do przestrzegania statutu oraz regularnego opłacania składek.

Aktualna wysokość miesięcznej składki: 6 zł od pracujących, 3 zł od emerytów, rencistów oraz studentów.

Dla dziennikarzy należących do SDP przed 1982 r. stosuje się tzw. deklarację potwierdzenia przynależności.

Legitymacja SDP upoważnia do wejścia do Sejmu, bezpłatnego korzystania z usług medycznych w ambulatorium na ul. Foksal, do zniżki na noclegi w Domu Pracy Twórczej SDP w Kazimierzu Dolnym, ułatwia zbieranie materiałów prasowych, daje prawo bezpłatnego wstępu do większości muzeów w Europie.copyright (2005) by www.sdp.net.pl