20.12.2016
Deklaracja SDP
We wrześniu tego roku Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wystosowało apel dziennikarzy do marszałków Sejmu i Senatu o niewprowadzanie ograniczeń dla funkcjonowania mediów w polskim Parlamencie.

czytaj więcej... 30.01.2005
Wybory do władz SDP
15 stycznia odbyły się wybory do władz SDP. Prezesem SDP została Krystyna Mokrosińska.

czytaj więcej... 30.01.2005
Postanowienia Zjazdu SDP - 15 stycznia 2005 r.
15 stycznia br. odbył się zjazd delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W jego trakcie odbyły się wybory do władz SDP. Prezesem została Krystyna Mokrosińska. Jednym z dwóch wiceprezesów została Grażyna Ogrodowska.

czytaj więcej...Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Katowicach

Newsy
 
Postanowienia Zjazdu SDP - 15 stycznia 2005 r.30.01.2005

15 stycznia br. odbył się zjazd delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W jego trakcie odbyły się wybory do władz SDP. Prezesem została Krystyna Mokrosińska. Jednym z dwóch wiceprezesów została Grażyna Ogrodowska.


Zjazd podjął uchwałę zobowiązującą każdego członka władz SDP do złożenia w Instytucie Pamięci Narodowej do 15 lutego 2005 roku wniosku-zapytania o status pokrzywdzonego. Informacja o odpowiedzi IPN podana zostanie następnie wszystkim członkom SDP.

Delegaci przyjęli też uchwałę o lustracji dziennikarzy i pracowników mass mediów. Zjazd SDP poparł w niej objęcie ustawą lustracyjną wszystkich czynnych zawodowo dziennikarzy oraz innych pracowników środków społecznego przekazu.

Oba projekty uchwał zgłosił Marcin Gugulski.

Zjazd zobowiązał też osoby kandydujące na stanowisko prezesa SDP do złożenia pisemnych oświadczeń, że nie byli ani pracownikami, ani współpracownikami tajnych służb PRL.

Na Zjeździe podjęto uchwałę o przekształceniu SDP w organizację pożytku publicznego.

Powołana została pozjazdowa Komisja Statutowa dla przygotowania nowego Statutu spełniającego wymogi organizacji pożytku publicznego.

Szczegółowy tekst dokumentów Zjazdu zostanie podany na naszej stronie internetowej w najbliższym czasie, po zaprotokołowaniu.


liczba wyświetleń: 8828        autor: PawelG
copyright (2005) by www.sdp.net.pl